Reconnection en wetenschappers


"Het kan er bij mij niet in dat als aartsengel Michael de aarde zou willen bezoeken, het succes van zijn onderneming zou afhangen van dertig mensen die hem naar beneden zouden 'Ohm-en'" (Eric Pearl)

The Reconnection is een vorm van healing, die ontdekt werd door een Amerikaanse arts, dr. Eric Pearl. Hij trad niet alleen met zijn ervaring naar buiten, maar was ook bereid met zijn stellingen en gaven naar een wetenschappelijk onderzoekslaboratorium te gaan, waar het motto luidt:

'Als het echt is, wordt het onhuld; als het niet echt is, zullen we de vergissing aan het licht brengen.'

Door zijn medische achtergrond geniet Pearl veel belangstelling van doctoren, medische onderzoekers, ziekenhuizen en universiteiten zoals het Jackson Memorial Hospital, UCLA (University of California - Los Angeles), het universiteitsziekenhuis van Miami en Arizona en het onderzoekscentrum voor Menselijke Energiesystemen van de universiteit van Arizona. De bedoeling van deze samenwerking met wetenschappers was niet om te bewijzen dat genezing via Reconnection werkt, maar eerder om de Reconnectieve Genezing in de gelegenheid te stellen zichzelf te bewijzen.

Een historische connectie met Reconnection

In 1932 publiceerde professor Walter B. Cannon van de universiteit van Harvard zijn boek The Wisdom of the Body. Dr. Cannon beschrijft hoe het lichaam zijn fysieke gezondheid behoudt door een proces dat hij 'homeostase' noemt. Wil het vermogen van het lichaam zijn homeostatisch geheel behouden, dan moeten volgens Cannon feedbackprocessen door het lichaam heen verbonden blijven en moet de informatie die via deze feedbacksnelweg verspreid wordt, nauwkeurig zijn. Deze feedbackconnectie is fundamenteel voor heelheid - of die nu energetisch, fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, globaal of zelfs astrofysisch is.

Dr. G. Schwartz, hoogleraar aan de Universiteit van Yale in psychologie, geneeskunde, neurologie, psychiatrie en chirurgie zegt in wetenschappelijke verhandelingen in 1977 en 1984 over universele connecties: '... en informatie en energie vrijuit circuleren, dan heeft ieder systeem het vermogen gezond te zijn, heel te blijven en zich te ontwikkelen.'  Hij oppert dat er vijf basisstappen zijn in het bereiken van heelheid en genezing; aandacht, connectie, zelfregulatie, orde en rust.

Wil je meer weten over het bovenstaande: zie het boek van dr. Eric Pearl: The Reconnection.

Eric Pearl beweert zeker niet dat alles wat in zijn boek The Reconnection staat, wetenschappelijk bewezen is. Hij deelt zijn ervaringen, biedt je zijn conclusies aan en laat jou vervolgens je eigen mening vormen. Opnieuw verbindingen maken, ofwel re-connectie, heeft te maken met bewustzijn, met verlichting, met evolutie. Het delen van ervaringen met De Reconnection, het delen van de verworven inzichten en het licht, zijn volgens dr. Pearl misschien wel de meest opwindende cadeaus die wij elkaar kunnen geven. En hoewel termen als het opnieuw verbinden van snaren en strengen pas door de kwantumfysica voor ons zijn gaan leven, kunnen ze ons perspectief op de werkelijkheid veranderen. En dat is synoniem met het brengen van licht en informatie naar deze planeet.