Reconnectie in Arnhem


De Reconnectie kunt u in Arnhem ontvangen bij Praktijk Lux.

Waarom Re-connectie en niet Connectie?

We komen allemaal ter wereld met beperkingen. Waarschijnlijk is dat niet altijd zo geweest. De geschiedenis leert ons dat de mensheid lang geleden in haar geheel werd afgescheiden van de energielijnen die ons verbinden met ons lichaam. Daardoor raakten wij los van de energetische velden om ons heen, de leylijnen van onze planeet en het energieraster van het hele universum. Deze verbroken connectie leidde tot lijden. Hoe kwam deze afscheiding tot stand? Eric Pearl, ontdekker van de Reconnectie, schrijft hierover: 'Misschien is het verhaal van de Pleiadische samenzwering wel waar. Misschien ook niet. Ik heb geen idee - maar wat ik wel weet, is dat ons levenslot niet altijd het huidige is geweest. Elke cultuur in de geschiedenis- van vóór bijbelse beschavingen tot de oude Grieken (die wij beschouwen als de stichters van de westerse beschaving) - kent verhalen over een oude, perfecte wereld. Geen oorlog, geen ziekte, geen ongemak. Shangri-La. Atlantis. Sommige mensen verwijzen hiernaar als naar de Hof van Eden. Vervolgens ontstond er een soort zondeval - een verbreking van onze connectie met de krachten die ons samen hielden in liefde en geluk. Dit had afscheiding tot gevolg.'

Tijdens de Reconnectiesessie worden energiepunten en -lijnen volgens een vast patroon op en rond het lichaam gereactiveerd. Deze punten en lijnen behoren tot het oorspronkelijke meridianenstelsel van ons lichaam. Deze persoonlijke Reconnectie kunt u in Arnhem ontvangen en is eenmalig en hoeft dus nooit herhaald te worden; de verbinding is voor altijd geactiveerd en verzegeld.

Het fenomeen Reconnectie neemt ons tot op zekere hoogte mee terug naar onze diepste herinneringen. Het brengt ons weer in contact met ons oorspronkelijke gevoel van diepe verbondenheid met alle leven. Toch is dit niet zomaar een teruggang naar het verleden; het is tevens vooruitgaan in de richting van iets nieuws, een nieuwe of re-connectie. Vanuit deze heelheid ontstaat genezing op een evolutionair niveau.  

Ervaringen met Reconnectie

  • Na mijn Reconnectie kwam mijn leven in een stroomversnelling. De veranderingen die in mijn leven plaatsvonden, waren bij vlagen heel heftig. Achteraf zie ik waarom ik hier doorheen moest om verder te komen, hoewel het op dat moment niet altijd leuk was.
  • Ik had eindelijk de moed om datgene te doen wat ik al zo lang niet durfde. En ik word aan alle kanten gesteund.
  • Aanvankelijk merkte ik helemaal niets. Als ik nu terugkijk op de afgelopen periode, is er echter heel geleidelijk een aantal dingen in en om mij veranderd die in zijn geheel genomen mijn leven meer 'passend' gemaakt hebben.

 

Wil je meer weten over Reconnectie?

Je kunt in Arnhem terecht als je een Reconnectie sessie wil ondergaan.  Neem contact met me op om te kijken wat Reconnectie voor jou kan betekenen.

Vera Harnischmacher
Praktijk Lux
Kemperbergerweg 161A
6866 RR Arnhem (Schaarsbergen)

Informatie over Reconnectie in Arnhem - Gelderland